ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИ ОТ COVID - 19

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ВИВАСВАТ -Бургас извършва погребение или кремация на починали с коронавирус.

Тъй като починалите с новия вирус се смятат за източник на зараза, се взимат специални мерки.
На погребението могат да присъстват близки на починалия, но при спазване на общите правила за безопастност. 
(може да се променя при нова наредба от общината).
Специален ковчег !

Top