ПОГРЕБЕНИЯ

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ВИВАСВАТ-Бургас

организира цялостно погребения, кремация и осигурява всичко необходимо за погребалния, кремация ритуал.

Ритуалът може да бъде църковен или граждански.

Цената на едно погребение е индивидуална и се формира на базата на избраните от клиента артикули и услуги.

ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ВИВАСВАТ организира погребения както с минималния пакет от, задължителни стоки и услуги, така и големи луксозни погребения.
Услугата ни включва:

 • Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера
 • Съхранение на покойник в хладилна камера
 • Пълен тоалет на покойник
 • Подготовка на ковчег
 • Транспорт на покойник от хладилната камера до гробищен парк
 • Оформяне на всички необходими документи
 • Издаване на смъртен акт
 • Запазване на ден и час за ритуала и погребението
 • Осигуряване на свещеник и опело или ритуална зала за граждански ритуал
 • Всички задължителни такси за организиране на погребение
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Всички необходими траурни стоки
 • Кетъринг
 • Изработка на некролози
 • Изготвяне на портретна снимка А4 в рамка за ритуала
 • Присъствие на наш служител през цялото време на ритуала.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВО ГРОБНО МЯСТО:

1. Съобщение за смърт.

2. Лична карта на покойника.

3. Молба за ново гробно място.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАРО ГРОБНО МЯСТО:

1. Съобщение за смърт

2. Личка карта на покойника

3. Квитанция за платено гробно място

4. Документ, доказващ  родствена връзка на починалия с титуляра на гробното място – /удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелнo свидетелство, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение/

5. Ако починалият не е пряк наследник, се изисква съгласие от всички наследници.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОКОЙНИК В СТРАНАТА

1. Съобщение за смърт издадено от личния доктор на покойния

Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там.

2. Лична карта или паспорт на покойния.

3. Фактура или квитанция за платено гробно място

4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място

/ първия погребан в гробното място/

5. Ако покойния не е пряк наследник , се изисква съгласието на всички наследници, фигуриращи в удостоверението за наследници.

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СМЪРТ ИЗДАДЕНО ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ НЕ Е СМЪРТЕН АКТ И Е ВАЛИДНО ДО 48 ЧАСА ОТ ДАТАТА И ЧАСЪТ НА СМЪРТТА.СЛЕД ТОЗИ СРОК СЕ СЧИТА ЗА ПРИКРИВАНЕ НА СМЪРТТА И СЕ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА  ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАДЕ СМЪРТЕН АКТ !!!

Top